Lektioner

Harmoni är viktigt

Varje lektion ska kännas speciell och just för dig. Övningar och sångteknik varvas med repertoar. Jag har valt att arbeta med ett litet antal elever och i gengäld får du allt mitt fokus och engagemang. All undervisning utgår från dig och dina förutsättningar. Du blir en person i en liten exklusiv skara. Inom Jo Estill-metoden jobbar man ofta med uttryck som Sob, Belting, Crying men också med ett stort antal andra kvalitéer. Tillsammans hittar vi din personlighet i din röst.

Vi träffas naturligtvis alltid förutsättningslöst innan vi inleder ett samarbete.

Välkommen